Background Image didn't load
Logo och.dk

Nedenstående priser er gældende pr. 01.01.2016.

Prisliste
*Ekskl. SOAP
**Ved databaseopslag over 50.000 pr. måned opkræves kr. 1 pr. 100 opslag

Dirigeringsdatabasedump
Når en Direkte eller Passiv kunden kobles op mod OCH kan kunden uden beregning foranledige et dump af OCH databasen. Kunden kan via OCH Online foranledige yderligere dumps til ovenstående pris.

ServiceCenter / Help Desk support:
Der faktureres pr. påbegyndt periode af 30 minutter
Timebetaling hverdage 08.00 - 16.00: kr. 995,- pr. time
Særlig tilkaldeordning: kr. 1.990,- pr. time


Databaseopslag:
Databaseopslag på OCH online er gratis til og med 50.000 opslag pr. måned. opslag herudover faktureres med: kr. 1,00 pr. 100 opslag

Ekspeditionsgebyrer:
For overdragelse af aftale til tredjemand: kr. 5.000,- pr. gang
Forsinket betaling:
Rykkergebyr: kr. 150,- pr. rykker
Rentetilskrivning 1,5 % pr. påbegyndt måned
Genåbningsgebyr:
I tilfælde af lukning af kunden adgang som følge af manglende betaling opkræves et gebyr for evt. efterfølgende genåbning på:  kr. 7.500,- pr. gang

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
Alle priser er opgivet ekskl. moms.

Priser for transaktioner:

Priser 2017