Background Image didn't load
Logo och.dk

Operators Clearing House A/S (OCH A/S) blev etableret den 15. januar 1999 med det primære formål at udvikle og drive en fælles nummer database, som kunne sikre implementering og drift af et sikkert system til understøttelse af nummerporteringer i Danmark.

Forud for etableringen af OCH var alle daværende teleoperatører inviteret til fælles drøftelser om håndtering af den tekniske baggrund for at kunne implementere nummerportabilitet.

Der var enighed om en teknisk løsning, som skulle tage udgangspunkt i en fælles nummer database, som alle teleoperatører skulle bruge som referencepunkt for udveksling af oplysninger om porterede telefonnumre.

Denne fælles database skulle drives af et selvstændigt selskab, og alle teleoperatører blev inviteret til at være deltager i dette selskab. Da selskabet blev formelt etableret var det imidlertid kun TDC, SONOFON, Orange og Telia, som ønskede at stille selskabskapital til rådighed. Som følge af efterfølgende konsolideringer i markedet drives OCH i dag af TDC, Telia, Telenor og Hi3G som ligestillede ejere med 25% ejerandel til hver.

Der var i starten meget stor usikkerhed om, hvorvidt implementeringen af nummerportabilitet ville blive en succes i Danmark. Der var kun begrænsede erfaringer fra andre lande, og i alle tilfælde var det lande, som var svære at sammenligne med Danmark.

OCH har forestået opbygningen af den fælles nummer database. Centralisering af nummerportabilitet i ét system sikrer ydermere en simpel løsning hvor alle operatører kun behøver at tilgå ét interface.

I forbindelse med revision af telelovgivningen i år 2000, blev OCH direkte nævnt i forarbejdet til loven, som den eksisterende udbyder af den fælles nummer database, som skulle danne baggrund for at sikre teleoperatørers korrekte routning af opkald mellem kunder hos de forskellige operatører. Det betyder dog ikke at OCH har eneret til at drive en fælles database.

Ejere af OCH har i opbygningsperioden sikret det økonomiske fundament for OCH, idet driftsresultaterne de første år ikke kunne finansiere udgifterne til det stadigt stigende behov for udbygning af OCH-systemet.

Der har hele tiden været enighed mellem ejerne om at stille den fornødne arbejdskraft til rådighed for OCH, idet selskabet er etableret uden egne ansatte.

Der har efterfølgende vist sig et behov for tildeling af mere faste ressourcer til OCH, og selskabet har i dag adresse hos Telia, hvor der også er sikret ressourcer til den daglige administration.

Driftsresultaterne er med tiden blevet mere stabile, og det kan konstateres at de danske telekunder har benyttet sig af mulighederne for at medtage sit telefonnummer ved skift af teleoperatør.

Selskabet består i dag af en bestyrelse, direktion, administration og en teknisk gruppe. Derudover er der tilknyttet en servicedesk, samt udviklere og et bogholderi som alle er eksterne leverandører.

Hvis du har brug for at kontakte OCH kan du se vores oplysninger under punktet "Kontakt os" og du kan se vores organisationsdiagram nedenfor.

OCH organisationsdiagram