Background Image didn't load
Logo och.dk

Betingelser for tildeling:

Såfremt en operatør ønsker at gennemføre en ekstraordinær stor mængde transaktioner på OCH systemet, skal hertil gives en godkendelse fra OCH A/S.
Operatøren gives et servicevindue hertil på følgende forudsætninger:
1) Operatøren kontakter OCH A/S i god tid før den planlagte gennemførsel af ekstraordinær mængde transaktioner.
2) OCH A/S tildeler operatøren et servicevindue.
3) Operatøren sikrer at der via serviedesk senest 14 dage før gennemførsel af servicevinduet sker en udmelding omkring det tildelte servicevindue og til hvilket formål servicevinduet bruges (f.eks. gennemførsel af en større mængde NP_Change).

Tidspunkter og mængder:

Servicevinduet giver operatøren mulighed for at afvikle op til 1000 porteringer i timen, ud over operatørens normale daglige drift.

Servicevinduet kan placeres i tidsrummet 05.00 til 23.00 på hverdage og døgnet rundt på lørdage, søndage og helligdage med sluttidspunkt kl. 23.00 før næste hverdag

Der kan således maksimalt ekstraordinært afvikles 18.000 porteringer på hverdage og 24.000 porteringer på øvrige dage med mindre dagen er før en hverdag, hvor der således kun må afvikles 23.000.

Definition

Ved porteringer forstås:

- Udførtmeldinger (NP Completion (Transaktionstype 8))

- Ændringer (NP Change (Transaktionstype 17))

- Returneringer (NP Return (Transaktionstype 12))

da det er disse, som belaster specielt OCH systemet meget.

Start af en portering (NP Create (Transaktionstype 1 eller 2)) er ikke belastende for systemerne og derfor ikke underlagt begrænsninger.

Hensynet til øvrige kunder:

Da der kun kan afvikles i alt 1000 ekstraordinære porteringer i timen, altså ikke for hver operatør, er det vigtigt at den operatør, der har fået tildelt et Servicevindue, oplyser OCH A/S hvor stor en del af Servicevinduet man vil benytte, så evt. overskydende kapacitet kan tildeles en anden operatør.

Monitorering:

Det påhviler operatøren, at sørge for at begrænsningen for det ekstraordinære antal porteringer overholdes.