Background Image didn't load
Logo och.dk

Reglerne om nummerportabilitet er baseret på dels lovgivning og dels aftaler indgået i brancheregi. Det er en væsentlig forudsætning for driften af nummerportabilitet i Danmark, at alle operatører overholder reglerne - hvad enten disse findes i lovbestemmelser eller i brancheaftaler.

Branchens aftalegrundlag for håndtering af nummerportering findes på Teleindustriens hjemmeside www.teleindu.dk

Afregning mellem operatørerne

Afregning foregår direkte mellem operatørerne, og OCH er hverken indblandet i prissætning eller administration af disse afregningsforhold. Vilkårene mellem operatørerne er gengivet i dokumentet "Aftaler om NP", som kan findes på TI's hjemmeside.

Brancheaftaler

Aftaler indgås mellem operatører, der ønsker at kunne udveksle numre. Det skal bemærkes at udvekslingen ikke behøver at være fuldt gensidig idet der kun er pligt til at afgive numre og ikke pligt til at modtage.

Bilateral aftale om NP

For at nummerportabilitet kan gennemføres, skal der indgås bilateral aftale om dette.
De overordnede standard brancheaftaler er vedtaget i TI og anmeldt til myndighederne, herunder Energistyrelsen samt Konkurrencestyrelsen. Alle former for aftaler vedrørende NP kan findes på TI's hjemmeside.

Nummerserier

Har operatøren egen nummerserie indmeldes denne til OCH med en Range Update som første transaktion.