Background Image didn't load
Logo och.dk

Telekommunikationsindustrien (TI)

Kontaktdata:
Axeltorv 6, 1609 København V
Telefon: 33138020
E-mail: post@teleindu.dk
www.teleindu.dk

TI er dannet af en række danske teleoperatører i september 1996 som en naturlig følge af den danske teleliberalisering. Som medlem af foreningen kan optages teleoperatører og de dermed beslægtede virksomheder.

Som følge af liberaliseringsprocessen virker danske teleselskaber på forretningsmæssige vilkår i et konkurrencepræget marked på linje med den øvrige industri, og foreningens formål er at samle dansk telekommunikationsindustri med henblik på:

 - at varetage medlemmernes fælles erhvervspolitiske interesser - nationalt og internationalt, særligt over for lovgivningsmagten og myndighederne

 - at oprette og vedligeholde forbindelsen med beslægtede danske og udenlandske organisationer, herunder tilsvarende foreninger i Europa

 - at formidle et kollegialt samarbejde blandt foreningens medlemmer

 - at vedligeholde og videreformidle fastlagte krav til medlemmernes professionelle standard og etik under udøvelse af telekommunikationsvirksomhed i Danmark

 - at etablere kontakt med udenlandske telekommunikationsindustrier med henblik på industrielt samarbejde
  - at informere om branchens forhold

Procedurer mellem operatører

Den danske standard for nummerportabilitet er udarbejdet i arbejdsgrupper med deltagelse fra den danske telebranche. Arbejdet er udført i regi af Telekommunikationsindustrien i Danmark (TI).

Specielt dokumenterne Rules and Procedures og Transaktionsdokumentet er meget dynamiske dokumenter, hvor der jævnligt I brancheregi besluttes at indføje nye funktionaliteter, såvel mellem operatørerne, som i relation til OCH, hvilket kræver løbende tilpasning af systemerne hos alle operatører.

TI er overordnet koordinator for de mange branchedokumenter vedrørende nummerportabilitet.

TI har nedsat en Nummerporterings arbejdsgruppe, mere information om denne fås ved kontakt til TI.

OCH-systemet vil altid være kodet efter de gældende versioner af Rules & Procedures og Transaktionsdokumentet.

OCH A/S er medlem af Teleindustrien