Background Image didn't load
Logo och.dk

Funktionalitet

OCH online er en opslagsdatabase, hvor man kan følge alle porteringer i OCH, og nummerets nuværende placering hos netværks- og serviceoperatør. Opslagsværket er gratis at benytte og er bygget til, at den enkelte medarbejder hos selskabet kan følge et nummer porterings flow eller forespørge på et eller flere telefonnumres aktuelle status.

På forsiden af OCH Online kan man se udmeldinger og information fra OCH og fra OCH's kunder. Hvis man har brug for at melde noget ud via OCH så kan det gøres ved at kontakte servicedesk. 

Adgang

For at kunne foretage opslag i OCH online kræves et brugernavn samt et password. Disse skal administreres særskilt af kunden. Der skal udpeges en eller to administratorer, som administrerer bestillingen af password. Alle nye passwords skal oprettes af administrator, og kunden skal selv definere brugernavn samt password.

Logins til Online skal være medarbejderens arbejdsmail samt et personligt password.

Det er til enhver tid administratorernes ansvar at sikre, at brugernavn ikke misbruges, og at forældede passwords bliver lukket.

Tvangslukning af flows

Det er muligt at tvangslukke flow via OCH online. Dette kan kun udføres af Flow Holder, dvs. den operatør, som sendte NP Create. Tvangslukningen kan kun udføres, når Point of no Return er passeret, altså Flow Holder har sendt en NP Completion, og OCH har sendt NP Update.
Tvangslukningen kan foretages af almindelige brugere og administratorer hos Flow Holder. Servicedesk har dog altid mulighed for at tvangslukke et flow på et vilkårligt trin i flowet, men rekvirentens navn skal registreres. En sådan tvangslukning medfører oftest oprydning i både Donors og Recipientens egne systemer.

Bestilling af dump og rapporter

Administratoren hos den enkelte kunde har mulighed for at bestille dump via OCH online og faktureres ud fra gældende prisliste (se afsnittet om priser under "Kom godt i gang").
Både administrator og almindelige OCH online brugere kan bestille rapporter via OCH online.

Begrænsninger

OCH online er ikke designet til at håndtere opslag i det omfang en maskinel opkobling vil kunne genere. Forsøg på at tilkoble en maskine til automatisk opslag vil derfor blive betragtet som uautoriseret brug af OCH online og som misligholdelse af aftalen.
OCH online findes på følgende URL adresse:
https://online.och.dk/